Socialrådgiver til sygedagpengeafsnittet

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sygefravær og Jobfastholdelse søger en dygtig socialrådgiver 37 timer ugentligt

Kunne du tænke dig at være med til at hjælpe borgere, der i en periode i deres liv er sygemeldte og har brug for hjælp til at vende tilbage til et arbejde igen?

Har du lyst til at arbejde borgerinddragende, tværfaglig og helhedsorienteret i mødet med borgerne? Og vil du være en del af en organisation, der er med til at udvikle mere borgerinddragende beskæftigelsesindsatser? Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Sygefravær og Jobfastholdelse er en del af Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune. Vi arbejder med en bred målgruppe af borgere – sygemeldte borgere og borgere i jobafklaring, ressourceforløb eller fleksjob. Du vil komme til at arbejde med borgere, der er sygemeldte og har behov for hjælp til snarest muligt at kunne varetage et arbejde igen.

Vi har et tæt samarbejde med borgerens arbejdsplads og øvrige virksomheder, der kan bidrage til at ledige sygemeldte kan vende tilbage til et arbejde. Igennem forebyggende initiativer bidrager vi til kortere sygefravær, ligesom vores mulighed for coaching, fysisk og mental træning empower borger til at kunne fortsætte på egen hånd. Som medarbejder skal du have et helhedsorienteret syn på indsatsen og fokus på, hvordan indsatserne kan understøtte hinanden. Det forventes, at du har en anerkendende tilgang, hvor borgeren støttes i at anvende egne ressourcer og tage ansvar for sin vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Fokus på borgerinddragelse skal spille en central rolle, da det har en særlig værdi hos os. Herning Kommune, sammen med en række øvrige kommuner og forskere fra Aalborg Universitet, har indgået et samarbejde ved navn CUBB (Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser). Det handler om, hvordan vi i kommunerne kan lave mere borgerinddragende indsatser med fokus på inddragelse både i samtaler/møder, med civilsamfundet, i virksomhedssamarbejdet osv. Med CUBB ønsker vi også at udvikle en kultur, hvor vi er mere nysgerrige på borgernes mening om vores bidrag og hvor vi er åbne for feedback og refleksiv praksis i vores daglige arbejde. Som ny medarbejder er det derfor vigtigt, at du finder interesse i det borgerinddragende arbejde og bidrager med nye tiltag som også kan højne det faglige niveau.

Vores arbejdskultur bærer i høj grad præg af samarbejde, nysgerrighed, dynamik, ligeværdighed, omstillingsparathed samt høje faglige ambitioner. Vi lægger stor vægt på, at det afspejler sig i både det praktiske arbejde, kollegiale samarbejde samt i kommunikationen med borgerne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler der:

 • Har evnen til at lytte og være nysgerrig på borgerens ressourcer, drømme, relationer og perspektiver samt støtte borgeren i at selv nå derhen
 • Er proaktiv af natur, handlekraftig og resultatorienteret
 • Ser muligheder på arbejdsmarkedet og anser samspillet med omgivelserne for vigtige i beskæftigelsesindsatsen
 • Har bred viden om arbejdsmarkedet – kendskab til det lokale arbejdsmarked i Herning og de omkringliggende kommuner er en fordel
 • Har viden om de lovgivningsmæssige rammer
 • Har erfaring med Momentum / VITAS eller lysten til at lære nye systemer at kende
 • Har mulighed for at bruge egen bil til arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver bliver at arbejde med sygemeldte som målgruppe samt:
 • Holde fokus på målsætning om at borger snarest muligt vender tilbage til et arbejde igen – både i dialog med borger og virksomheder
 • Koordinere samarbejdet med arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, herunder at gennemføre rundbordssamtaler og varetage rollen som formidler og katalysator for indsatsen
 • Motivere og inspirere borgeren til job/uddannelse samt deltagelse i kommunens øvrige tilbud
 • Understøtte og følge op på borgerens udvikling og progression
 • Samskabe med borgeren og lokale virksomheder omkring udviklingen af borgerens arbejdspotentiale med henblik på lønnede timer
 • Finde det gode match mellem borgeren og arbejdsgiver samt iværksætte og følge op på virksomhedspraktikker
 • Udarbejde skriftlige materialer til brug i myndighedssagsbehandling

Vi tilbyder:
 • En ordinær stilling på 37 timer
 • Varierende arbejdsopgaver i en teambaseret struktur
 • God faglig vejledning og en stærk kultur for sparring, refleksion og udvikling
 • Fleksible arbejdsvilkår med stor frihed i arbejdstilrettelæggelsen
 • Introduktionsplan samt mentor for at sikre en god start

Tiltrædelse: 1. september 2023. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt relevant dokumentation.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder Majbrit Uldal på telefon 20 26 09 39 eller faglig specialist Anette Simonsen telefon 96 28 50 51.

Ansøgning inkl. CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest mandag den 26. juni 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 28. juni 2023.

Vi modtager kun ansøgninger sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk

Sygefravær og Jobfastholdelse, er etableret på Godsbanevej 1A. Du kan læse mere om os på sygogjob.herning.dk.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herning Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Herning Kommune, Godsbanevej 1, 7400 Herning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=2330&ERId=82483

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5849707

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet