Herning Kommune skærper klimamål

dato

Herning Kommune har fremskyndet sit mål om klimaneutralitet fra 2050 til 2045. Dette skridt er taget for at følge de nationale målsætninger og bidrage til lokal udvikling.

Borgmester Dorte West understreger, at kommunens klimaplan er et vigtigt redskab i kampen mod klimaforandringer og for reduktion af drivhusgasser.

Kommunen arbejder med en række indsatser, herunder udtagning af lavbundsjorde, opstilling af vedvarende energianlæg og grøn omstilling af den kollektive trafik. 67 ud af klimaplanens 83 indsatser er allerede i gang.

Som en del af byrådets beslutning arbejdes der også på at igangsætte nye initiativer, herunder et affaldssamarbejde med Sverige, der fokuserer på genanvendelse af tekstiler. Dette er særligt relevant for Herning, der har en historie og DNA som tekstilby.

Herning Kommunes klimaplan er DK2020-certificeret, hvilket betyder, at den lever op til internationale standarder for klimaplanlægning og CO2-reduktion. Planen indeholder over 80 konkrete, lokale indsatser, der skal hjælpe kommunen med at nå sine klimamål.

https://www.herning.dk/nyheder/2023/herning-kommune-skaerper-klimamaal/
Kilde: Herning Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.